• 2012
 • Tarımsal Devrimler ve Digital Tarım
  Tarımsal Teknoloji

  Facebook Grubuna KATIL

  Dünya insan populasyonundaki önemli oranda yükseliş neticesinde gıda ihtiyacında da benzer şekilde artış olması beklenmektedir. Ancak insan popülasyonundaki artış tarım yapılabilir alanları tehlike altına soktuğu için gıda ihtiyacını karşılamak geleneksel tarım yöntemleri ile özellikle gelecek yıllarda kolay olmayacaktır. O nedenle birim alandan elde edilen verim miktarını arttırmak ve sürdürülebilir olmak büyük önem taşımaktadır 

  Ülkemizde de olmak üzere geçmişten günümüze çiftçilik genellikle babadan çocuğa geçecek şekilde cereyan etmiştir. Her ne kadar yetiştiricilik ile ilgili tecrübeleri nesilden nesile aktarsak da değişen çevre koşulları, ıslah edilen bitki çeşitleri, gelişen teknoloji vb. nedenlerle tecrübe ile sabit kalan bilgiler yeterli gelmeyebilmektedir. Aynı zaman da teknoloji ile birlikte artan iş imkanları sayesinde tarım arazilerinde kullanmak  üzere iş gücü bulmak gün geçtikçe daha zor hale gelmektedir. O nedenle sürdürülebilir ve verimli bir tarım için teknolojilerden faydalanmak bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

  Bu ihtiyacı karşılayan alanlardan birisi gelişmiş sensörler, mikro işlemciler vb. yeni teknolojilerin ilerlemesi sayesinde uzaktan algılama sistemleri ile verimli ve sürdürülebilir yetiştiricilik yapmaya olanak sağlayan dijital tarım (digital farming) dir. “Digital farming” aynı zamanda “Smart Agriculture” olarak da adlandırılmaktadır. 

  Dijital farming dediğimiz bu tarım sistemi Agriculture 4.0 olarak tanımlanan (aşağıda ayrıntılı açıklanmaktadır) bir tarımsal versiyon içerisindedir. Tarımın günümüze kadar gelişimini devrimsel değişimlerle listeleyecek olursak; 

  1. Agriculture 1.0 
  2. Agriculture 2.0
  3. Agriculture 3.0
  4. Agriculture 4.0
  5. Agriculture 5.0  

  diye farklı versiyonlara ayrılmaktadır. 

  Bu tarım versiyonlarını inceleyelim; 

  Agriculture 1.0: 20. Yy öncesi tarım yapılan dönemdir. İnsan iş gücünün yoğunlukta olduğu düşük verimlilikte gerçekleşen tarım sistemidir. İnsan populasyonu bu tarım versiyonu ile beslenebiliyordu ancak küçük sayıda çiftliklere ihtiyaç duyuluyordu. 

  Agriculture 2.0: Bu dönem aynı zamanda yeşil devrim olarak da bilinir. Bu tarım dönemi 1950 li yılların sonunda başladı ve destek azotlu gübreler, sentetik pestisitler, özelleşmiş tarımsal makineler gibi agronomik pratikleri nispeten daha ucuz girdi avantajı sağlamış olup çarpıcı bir biçimde verim potansiyelinde artışa neden olmuştur. 

  Agriculture 3.0: Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte GPS in tarımda aktif olarak kullanıldığı bu dönemde 1990 lı yılların ortasında GPS sinyalleri yardımı ile hasat makineleri ve havadan spreyleme gibi sistemler tarımda kullanılmıştır. Hassas tarım sayesinde tarımsal işlemlerde büyük kolaylıklar sağlanmış ve iş veriminde artışlar meydana gelmiştir. Temel amacı düşük girdi ile agronomik çıktıyı optimize etmektir (more with less). 

  Agriculture 4.0: 2010 yıllarının başında bir çok teknolojinin gelişimi ve ucuzlamasına bağlı olarak hassas tarımda yeni bir yükseliş gerçekleşmiştir. Buna akıllı tarım (smart agriculture) veya dijital yetiştiricilik (digital farming) adı verilmektedir. Bu tarımsal devrim ucuz ve gelişmiş sensörler ve mikroişlemciler, yüksek band genişliğine sahip hücresel iletişim, cloud bazlı ICT sistemleri ve karmaşık verilerin mantıksal çözümlemesi sayesinde tarımsal işlemlerde bir devrim yaratmıştır.  

  Uydu görüntüleri ve dronelar sayesinde tarımsal alanlardan elde edilen bitki görüntüleri mantıksal bir yazılım sayesinde çözümlenip sürdürülebilir ve verimli bir yetiştiricilik için çiftçilere klavuzluk etmektedir. 

  Temel amacı dijital teknolojileri kullanılarak daha etkin ve verimli tarımsal üretimi gerçekleştirmektir. 

  Agriculture 5.0: Dünyada hala üzerinde çalışmaların gerçekleştiği, robotikler ve yapay zekaya dayalı gerçekleştirilen tarım olarak öngörülmektedir. 

  Teknolojisini üreten ve geliştiren ülkeler Agriculture 5.0 ‘de ilerlemeler kat ederken Ülkemiz yukarıda bahsedilen tarım versiyonlarından Agriculture 3.0’un emekleme aşamalarındadır diyebiliriz. Henüz yaygın olarak GPS ile kontrol edilen tarımsal makineler kullanılmamakla birlikte büyük tarımsal arazilerde kullanımı mevcuttur. 

  Yazan: Uğur ÇAKALOĞULLARI

  KAYNAK

  http://cema-agri.org/sites/default/files/CEMA_Digital%20Farming%20-%20Agriculture%204.0_%2013%2002%202017.pdf