• 1539
 • Domates savunma sistemi döllenmeyi etkiler mi?
  Tarımsal Sorunlar

  Facebook Grubuna KATIL

  Araştırıcılar bazı bitkilerde mevcut olan kimyasal savunma sistemlerinin herbivorları (böcekler) engellediği gibi polen taşıyıcıları da engelleyebileceğini belirtmişlerdir.

  Yabani domates türleri dahil olmak üzere bir çok bitki ile yapılan çalışmada bitkilerin zararlı böcekleri ve herbivorları engellemek için kimyasal bileşenler ürettiği ortaya koyulmuştur. Ancak bu kimyasal bileşenler aynı zamanda arılar gibi polen taşıyıcıların da çiçeklere ziyaretini engelleyebilmektedir. Sonuç olarak daha az tozlanma ve verimde düşüşlere sebep olabilir.

  Geliştirilen bilgisayar modeline göre zarar gören bitkilerin salgıladığı kimyasal bileşenler sayesinde dolaylı olarak herbivor populasyonda artış kontrol altına alınıp tüm bitki populasyonu korunabileceği belirtilmiştir.

  Domates ve diğer bitkiler herbivor saldırılarına karşı tepki olarak uçucu organik bileşenler (volatile organic compound - VOC) adı verilen def edici kimyasallar üretirler. Bu uçucu organik bileşenlerin mevcudiyeti bitkileri polen taşıyıcılara daha az cazip yapabilir ve böylece bitki tozlanması olumsuz yönde etkilenebilmektedir.

  Yabani domates (Solanum peruvianum) türü ile tarlada gerçekleştirilen araştırmada, bitkiler herbivor böceklere maruz bırakılmış ve yabani arılar ile tozlama gerçekleştirilmiştir. Bitkilerin uçucu organik bileşenleri ve polen taşıcıların ziyaretini ölçtükleri çalışmalarında uçucu ogranik bileşenlerin polen taşıyıcı miktarını önemli derecede azalttığını tespit etmişlerdir.

  Yazan: Uğur ÇAKALOĞULLARI

  KAYNAK

  sciencedaily.com