• Korumacı tarım ve iklim değişikliği
  İklim Değişikliği

  Facebook Grubuna KATIL

  Tarım, iklim değişikliğini etkileyen ve ondan etkilenen önemli bir sektördür. Tarımsal sistemlerin değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceği gözlenmeli ve ortaya konmalıdır. Değişen iklime karşı tarımsal uygulamalar yanında değişen dünyaya karşı yeni tarım teknolojileri geliştirilmelidir. Öte yandan, sera gazı salınımı azaltıcı tarımsal uygulamalar geliştirilmesi konusu iklim değişikliği ile mücadelede ciddi bir azaltım kalemidir. Korumacı tarım (Conservative agriculture) veya yeşil tarım (Green Agriculture) bu bakımdan hızla önemi artan tarımsal yaklaşımlardır.

  Korumacı tarımın, bir önceki yılın hasadından kalan anız ile birlikte, bir şekilde gelişmeleri engellenmiş yabancı otların toprak yüzeyinde bırakılması ile başta su ve rüzgarla meydana gelen toprak erozyonunu önlemeye yönelik olarak yapılan toprak işleme yöntemlerini kapsayan bir terimdir.

  Hava durumunun önceden tahmin edilmesinin güçleşmesi, önceden tarım yapılan arazilerin çölleşmesi gibi birçok etkisiyle küresel ısınma Dünya da tarımı git gide olumsuz etkilemektedir.

  Korumacı tarım iklim değişikliğinin çiftçilik üzerindeki etkisinin yanında karbonu toprakta tutarak tarım yoluyla iklim değişikliği ile mücadele etmenin bir yolu olarak ortaya çıkmıştır.

  Yeni yapılan bir çalışma; korumacı tarımın çiftçiliğin adapte olmasına uygun olmasına ve verimliliği arttırmasına rağmen, iklim değişikliğini azaltma yönünde korumacı tarımın ne kadar katkıda bulunduğu konusunda kayda değer bir belirsizlik vardır.

  Korumacı tarım; artan biyolojik aktiviteyle karbon tutumunu arttırıp buharlaşmayı azaltmaktadır. Yoğun yağış dönemlerinde çok fazla su biriktirme eğilimi gösterdiğinden dolayı aşırı miktarda yağış alan alanlarda korumacı tarım verimde düşüşlere sebep olmaktadır.

  Korumacı tarımda verim faydası hemen gözlenmeyebilir, bunun için 2-5 yıl gecikme süresi çiftçinin çalışmalarına ve toprağın potansiyeline göre değişim göstermektedir.

  Korumacı tarımın iklim değişikli üstüne etkileri konusunda halen bilgi eksikliklerinin olmasının sebepleri; bu konuda az sayıda çalışma yapılması, mevcut verilerin genellikle yetersiz ve bilgilerin çelişkili olmasıdır.

  Araştırmacılar korumacı tarımın genel olarak çiftçiler için verimliliği belirgin bir şekilde arttırmaya yardımcı olduğunu vurgulamışlardır. Fakat iklim değişikliği üzerinde etkilerini net bir şekilde konuşabilmek için daha fazla çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

  Yazan: Gizem ÇİVİ

  KAYNAK

  http://www.cimmyt.org/new-publications-how-smart-is-conservation-agriculture/