• 1218
 • Soya bitkisinde verimi düşürmeden proteini arttıran gen keşfedildi!
  Tarımsal Buluşlar

  Facebook Grubuna KATIL

  Bazı bitkilerin arda kalan materyalleri oldukça kıymetli olabilmektedir. Bunlardan birisi olan soya tohumlarının yağı çıkarıldıktan sonra arda kalanları soya küspesi olarak adlandırılır. Soya küspesinde kalitesi yüksek protein bulunmaktadır. Tüm dünyada üretilen soya küspesinin %98’i hayvan beslemede kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu, soya küspesini en önemli ve tercih edilen yüksek kaliteli bitkisel protein olarak tanımlamıştır.

  Ancak soya ıslahçıları bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Hem yüksek protein hem de yüksek verime sahip soya çeşitlerinin geliştirilmesi oldukça zordur. Bu iki özellik negatif korelasyon halindedir yani birisi artarken diğerinde düşüşler meydana gelmektedir.

  Bitki ıslahçısı Brian Diers ve çalışma arkadaşları yeni çalışmalarında bu probleme değinmişlerdir. Yaptıkları çalışmadan elde ettikleri sonuçlara göre; soya bitkisinin protein konsantrasyonu arttırıldığında verimin önemli derecede düşmediği görülmüştür. Bu çalışmada araştırıcılar proteini yükselten bir gen üzerine iki farklı çeşit soya ile çalışmışlardır ve umut verici sonuçlar elde etmişlerdir. Yüksek protein genine sahip her iki bitki çeşidinde de protein konsantrasyonu artarken verimde istatistiksel olarak önemli bir düşüş gerçekleşmemiştir.

  Yazan: Uğur ÇAKALOĞULLARI

  KAYNAK

  sciencedaily.com