Triticum aestivum l.) yaprak alanı indeksinin dijital fotoğraflama yöntemi ile belirlenmesi " />